Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Circulaire Economie Monitor Vlaanderen

Hoe ver staat de circulaire economie in Vlaanderen en hoe snel boekt ze vooruitgang? Om dat te achterhalen is een gedetailleerde set van indicatoren nodig.

Het Steunpunt Circulaire Economie (Steunpunt CE) ontwikkelt, in opdracht van Vlaanderen Circulair, tegen eind 2021 een Monitor van de Circulaire Economie voor Vlaanderen (CE-monitor) met indicatorenset. Op deze pagina kan u de werkzaamheden volgen.

CE monitor

Het bouwplan en bouwproces

Het Steunpunt Circulaire Economie leverde eind 2018 een concept af voor de CE-monitor. Het concept bestaat uit een toplaag met macro-indicatoren, die op samenvattende wijze voor Vlaanderen de voortgang naar de circulaire economie weergeven. Daaronder staan vier behoeftesystemen: huisvesting, voeding en water, consumptiegoederen en mobiliteit. Deze dienen als kapstokken om indicatoren onder te brengen die meer detail en inzicht bieden.

Roadmap Monitor

Het Steunpunt werkt de behoeftesystemen één voor één zo volledig mogelijk uit. Voor het systeem mobiliteit is de inventarisatie van de beschikbare data reeds afgerond en de rapportage volgt later dit voorjaar. Het Steunpunt voorziet de oplevering van de indicatoren voor de systemen huisvesting en consumptiegoederen tegen eind 2020. Het systeem voeding werken we af in 2021. Tegen eind 2021 moet de CE-monitor volledig klaar zijn.

BRONNEN EN PLANNING

Hieronder geven we een overzicht van de bestaande en geplande onderzoeksbronnen die de CE monitor moeten onderbouwen. Bij de meso-indicatoren specifiëren we welke rapporten bepaalde behoeftesystemen onder de loep zullen nemen.

MACRO INDICATOREN VOOR VLAANDEREN
circulariteit en effecten voor diverse hulpbronnen
energieenergie
bodem
bodem
water
water
ruimte
ruimte
materialen
materialen
DIRECTE BRONNEN:
rapport
Eerste inventaris CE indicatoren
Steunpunt CE + VITO (juni 2018)
ANDERE
BRONNEN:
rapport
Monitor Groene Economie
Departement Omgeving (2020)
 
rapport
Rapport conceptuele basis monitor
Steunpunt CE (januari 2019)
 
rapport
Update koolstofvoetafdruk
VMM-MIRA (2020)
   
rapport
Update materialenvoetafdruk
OVAM (najaar 2020)
   
rapport
...
     
 
rapport
Aanzet selectie indicatoren circulaire economie
OVAM + Steunpunt CE (juni 2020)
   
 
rapport
Rapport materiaalverbruikindicatoren
Steunpunt CE + VITO (april 2020)
   
 
rapport
Rapport materialenmonitor
Steunpunt CE + VITO (najaar 2021)
   
MESO INDICATOREN VOOR BEHOEFTESYSTEMEN
prestaties om op circulaire wijze in behoeften te voorzien
 
  huisvesting
huisvesting
voeding & watervoeding & water consumptie-goederenconsumptie-
goederen
mobiliteitmobiliteit
rapport
Aanzet selectie indicatoren circulaire economie
OVAM + Steunpunt CE (juni 2020)
OK OK OK  
rapport
Rapport indicatoren mobiliteit
Steunpunt CE (april 2020)
      OK
rapport
Rapport indicatoren hergebruik
Steunpunt CE (oktober 2020)
    OK  
rapport
Rapport indicatoren consumptiegoederen
Steunpunt CE (begin 2021)
    OK  
rapport
Rapport indicatoren huisvesting
Steunpunt CE (najaar 2021)
OK      
rapport
Rapport indicatoren voeding
Steunpunt CE (najaar 2021)
  OK    

Ook meewerken?

De CE Monitor is een ambitieuze en collectieve inspanning: alleen door data samen te leggen, komen we tot een waardevol plaatje voor Vlaanderen. Daarom verwelkomen we elk aanbod om extra data aan te reiken, mee te denken... Neem hiervoor contact op met Luc Alaerts: luc.alaerts@kuleuven.be.

Luc Alaerts en Gustavo Moraga

Lees ook: 
"Met onze meetinstrumenten willen we een objectief beeld krijgen van de duurzaamheid van producten en materialen."

Interview met Luc Alaerts en Gustavo Moraga

Grondstoffen en producten een zo lang en hoogwaardig mogelijke levensduur bieden. Dat is de filosofie van de circulaire economie. Een belangrijk thema in een tijd waarin het klimaatvraagstuk meer dan ooit de agenda bepaalt. Het Steunpunt Circulaire Economie brengt onderzoekers samen. Streefdoel? Op een gefundeerde manier naar de toekomst kijken. Hoe zal de circulaire economie ons dagelijkse leven in de komende decennia veranderen? In deze interviewreeks polsen we naar hun inzichten.

Lees het interview >