Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Korte-termijnopdrachten

Doorheen de looptijd van het steunpunt is ruimte voorzien om tegemoet te komen aan bijkomende beleidsvragen die kunnen opduiken naargelang de concrete actualiteit rond circulaire economie. VITO is als partnerinstelling verbonden aan het Steunpunt Circulaire Economie in eerste instantie voor de vertaling van dergelijke beleidsvragen naar onderzoekswerk evenals voor de uitvoering ervan.

CE Center co-auteurs:

 

Promotor Steunpunt Circulaire Economie