11. Macro-economic material flow indicators for Flanders 2002-2018

CoverMaarten Christis en An Vercalsteren (VITO)

Dit rapport bevat de achtergrondgegevens met betrekking tot de update van vier macroindicatoren die een centrale plaats innemen in het monitoren van de circulaire economie: DMC, DMI, RMC en RMI. De update is uitgevoerd op basis van de meest recent beschikbare data en loopt tot en met het jaar 2018. Het rapport besluit met een aantal beschouwingen over de manier waarop beleidsmatig met deze indicatoren omgegaan kan worden.

Download

CE Center co-auteurs:

 

RESEARCHER STEUNPUNT CIRCULAIRE ECONOMIE

 

RESEARCHER STEUNPUNT CIRCULAIRE ECONOMIE