Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu
 

donderdag 4 juni 2020

In dit rapport is de bijdrage van de circulaire economie in het bereiken van de klimaatdoelstellingen bestudeerd voor residentiële huisvesting. De doelen in het voorstel van het Vlaamse klimaatbeleid…

 

donderdag 4 juni 2020

Maarten Christis en An Vercalsteren (VITO) Dit rapport bevat de achtergrondgegevens met betrekking tot de update van vier macroindicatoren die een centrale plaats innemen in het monitoren van de c…

 

donderdag 4 juni 2020

In dit rapport wordt de indicatorenset van het systeem mobiliteit voorgesteld, als onderdeel van de CE monitor in ontwikkeling in het Steunpunt. De indicatoren tonen dat de huidige staat van het mobi…

 

donderdag 4 juni 2020

Abstract Andrea Di Maria, Karel Van Acker Juni 2018 Goethite is a metals-rich residue that occurs during zinc production. The feasibility of metal recovery from goethite has been demonstrate…

 

donderdag 4 juni 2020

Abstract Andrea Di Maria, Johan Eyckmans, Karel Van Acker Mei 2018 Urgent solutions are needed in Europe to deal with construction and demolition waste (CDW). EU policy has contributed to si…

 

donderdag 4 juni 2020

Purpose Andrea Di Maria, Muhammad Salman, Maarten Dubois & Karel Van Acker Februari 2018 Many new opportunities are explored to lower the CO2 emissions of the cement industry. Academic and i…

 

donderdag 4 juni 2020

Abstract Andrea Di Maria, Ruben Snellings, Luc Alaerts, Mieke Quaghebeur, Karel Van Ackera Oktober 2019 Mineral carbonation is a carbon utilisation technology in which an alkaline material r…

 

donderdag 4 juni 2020

Indicators for a Circular Economy Vercalsteren An (VITO), Christis Maarten (VITO), Van Hoof Veronique (VITO) Juni 2018   In deze studie staan materiaalgerelateerde indicatoren centraal, m…

 

donderdag 4 juni 2020

Exploration of the plastic recycling landscape in Flanders Marijke Jacobs (VITO), Ive Vanderreydt (VITO), Loïc Deweerdt (Summa), Luc Alaerts (Summa) Juni 2018   Om mogelijke belemmeringe…

 

donderdag 4 juni 2020

Employment impact of the transition to a circular economy: literature study Gwen Willeghems, Kris Bachus September 2018 Dit onderzoeksrapport, gekaderd binnen het Steunpunt Circulaire Ec…

 

donderdag 4 juni 2020

De circulaire economie meten, hoe doe je dat? Conclusions of stakeholder workshop June 27, 2018 Januari 2019 In deze tekst wordt het concept voor de circulaire economie monitor, in ontwikkel…

 

donderdag 4 juni 2020

CO2 mineralisation for sustainable construction materials Andrea Di Maria (Summa), Ruben Snellings (VITO), Luc Alaerts (Summa), Mieke Quaghebeur (VITO), Luc Alaerts (Karel Van Acker) April 2019…

 

donderdag 4 juni 2020

Impact of Circular Economy on achieving the climate targets: case mobility Maarten Christis (VITO), An Vercalsteren (VITO) May 2019 Deze studie vertrekt van de ontwerpversie van het Vlaams K…

 

donderdag 4 juni 2020

Modelling job creation in the circular economy in Flanders Gwen Willeghems (Summa), Kris Bachus (Summa) May 2019 Dit onderzoeksrapport, gekaderd binnen het Steunpunt Circulaire Economie, is …

 

donderdag 4 juni 2020

Biomass Flows in the Flemish Economy Ive Vandereydt, Koen Breemersch (VITO), Kranti Navare (VITO) May 2019 Deze korte termijn opdracht tracht ons begrip omtrent de databeschikbaarheid van bi…

 

donderdag 4 juni 2020

Dit rapport zet de details uiteen van het onderzoek van onderzoekers van het Steunpunt Circulaire Economie. Het rapport bevat de resultaten van een consumentenonderzoek met meer dan 2000 respondenten…

 

donderdag 4 juni 2020

Abstract The increasing focus on circular economy at the level of governments and policy requires the development of appropriate indicators to effectively monitor the progress towards the circ…

 

donderdag 4 juni 2020

Abstract Circular Economy (CE) is a growing topic, especially in the European Union, that promotes the responsible and cyclical use of resources possibly contributing to sustainable developmen…

 

donderdag 4 juni 2020

Impact of Bio-Based Plastics on Current Recycling of Plastics Luc Alaerts, Michael Augustinus, Karel Van Acker Mei 2018   Biogebaseerde kunststoffen komen alsmaar meer voor in diverse con…

 

donderdag 4 juni 2020

Using material flow analysis and life cycle assessment in decision support: A case study on WEEE valorization in Belgium Steven De Meester, Pieter Nachtergaele, Sam Debaveye, Peter Vos, Jo Dewulf …

Conferences

In de pers

Publicaties van het vorige steunpunt (2012-2017)

Cluster 1: Systeemanalyse

Deze Cluster draagt bij tot het verduidelijken van de onderliggende maatschappelijke en politieke mechanismen die het transitieproces aansturen.

Projecten binnen deze cluster

Cluster 2: monitoring en evaluatie

Een startpunt om goed beleid te voeren is informatie. Deze cluster draagt zowel op macro als op micro niveau bij tot de kennisopbouw over duurzaaam materialenbeheer.

Projecten binnen deze cluster

Cluster 3: socio-economische aspecten

In deze Cluster wordt de milieukundige analyse uitgebreid met economische aspecten.

Projecten binnen deze cluster

Cluster 4: juridische aspecten

Welke regelgeving is een stimulans of een hindernis in de transitie naar een duurzaam materialenbeheer?

Projecten binnen deze cluster

Cluster 5: multi-actor governance

Om een transitie te maken is multi-actor governance als samenwerkingsvorm tussen de verschillende maatschappelijke actoren nodig.

Projecten binnen deze cluster

Interdisciplinair werk

Publicaties over de grenzen van vakgebieden heen.

Blogs en nieuwsbrieven

Doctoraatsverdedigingen