Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu
 

zondag 5 april 2020

Abstract Andrea Di Maria, Karel Van Acker Juni 2018 Goethite is a metals-rich residue that occurs during zinc production. The feasibility of metal recovery from goethite has been demonstrate…

 

zondag 5 april 2020

Abstract Andrea Di Maria, Johan Eyckmans, Karel Van Acker Mei 2018 Urgent solutions are needed in Europe to deal with construction and demolition waste (CDW). EU policy has contributed to si…

 

zondag 5 april 2020

Purpose Andrea Di Maria, Muhammad Salman, Maarten Dubois & Karel Van Acker Februari 2018 Many new opportunities are explored to lower the CO2 emissions of the cement industry. Academic and i…

 

zondag 5 april 2020

Abstract Andrea Di Maria, Ruben Snellings, Luc Alaerts, Mieke Quaghebeur, Karel Van Ackera Oktober 2019 Mineral carbonation is a carbon utilisation technology in which an alkaline material r…

 

zondag 5 april 2020

Indicators for a Circular Economy Vercalsteren An (VITO), Christis Maarten (VITO), Van Hoof Veronique (VITO) Juni 2018   In deze studie staan materiaalgerelateerde indicatoren centraal, m…

 

zondag 5 april 2020

Exploration of the plastic recycling landscape in Flanders Marijke Jacobs (VITO), Ive Vanderreydt (VITO), Loïc Deweerdt (Summa), Luc Alaerts (Summa) Juni 2018   Om mogelijke belemmeringe…

 

zondag 5 april 2020

Employment impact of the transition to a circular economy: literature study Gwen Willeghems, Kris Bachus September 2018 Dit onderzoeksrapport, gekaderd binnen het Steunpunt Circulaire Ec…

 

zondag 5 april 2020

De circulaire economie meten, hoe doe je dat? Conclusions of stakeholder workshop June 27, 2018 Januari 2019 In deze tekst wordt het concept voor de circulaire economie monitor, in ontwikkel…

 

zondag 5 april 2020

CO2 mineralisation for sustainable construction materials Andrea Di Maria (Summa), Ruben Snellings (VITO), Luc Alaerts (Summa), Mieke Quaghebeur (VITO), Luc Alaerts (Karel Van Acker) April 2019…

 

zondag 5 april 2020

Impact of Circular Economy on achieving the climate targets: case mobility Maarten Christis (VITO), An Vercalsteren (VITO) May 2019 Deze studie vertrekt van de ontwerpversie van het Vlaams K…

Conferences

In de pers

Publicaties van het vorige steunpunt (2012-2017)

Cluster 1: Systeemanalyse

Deze Cluster draagt bij tot het verduidelijken van de onderliggende maatschappelijke en politieke mechanismen die het transitieproces aansturen.

Projecten binnen deze cluster

Cluster 2: monitoring en evaluatie

Een startpunt om goed beleid te voeren is informatie. Deze cluster draagt zowel op macro als op micro niveau bij tot de kennisopbouw over duurzaaam materialenbeheer.

Projecten binnen deze cluster

Cluster 3: socio-economische aspecten

In deze Cluster wordt de milieukundige analyse uitgebreid met economische aspecten.

Projecten binnen deze cluster

Cluster 4: juridische aspecten

Welke regelgeving is een stimulans of een hindernis in de transitie naar een duurzaam materialenbeheer?

Projecten binnen deze cluster

Cluster 5: multi-actor governance

Om een transitie te maken is multi-actor governance als samenwerkingsvorm tussen de verschillende maatschappelijke actoren nodig.

Projecten binnen deze cluster

Interdisciplinair werk

Publicaties over de grenzen van vakgebieden heen.

Blogs en nieuwsbrieven

Doctoraatsverdedigingen