18. Grass management: mobilisation strategies & a circular perspective

Dit rapport onderzoekt 6 mobilisatiestrategieën voor gras van bermen en natuurdomeinen in Vlaanderen, aangevuld met een holistisch circulair perspectief op gras als een als een secundaire grondstof.

Het beheer van straatbermen en natuurdomeinen levert elk jaar een grote hoeveelheid gras op, circa 427.000 ton vers gras en 141.000 ton droog gras. De huidige verwerkingsopties voor dit gras in Vlaanderen zijn compostering en, in mindere mate, anaerobische vergisting. Een alternatieve innovatieve verwerkingsoptie die momenteel onderzocht wordt, is de verwerking van grasvezels tot biomaterialen. Ook is er nog een behoorlijke hoeveelheid gras die momenteel niet geöogst of verwerkt wordt of die momenteel wordt geëxporteerd. Het verwerken  van dit gras vormt momenteel eerder een probleem dan een opportuniteit omdat het gepaard gaat met een hoge maatschappelijke kost. Tegelijkertijd stelt Vlaanderen ook ambitieuze doelen voor de verdere ontwikkeling van gras als grondstof in een circulaire biogebaseerde economie. 

Deze studie onderzoekt zes gras mobilisatiestrategieën, in lijn met politieke ambities en met inbegrip van de belangrijkste actoren in de aanleveringsketen. De resultaten toten hoe elk scenario bereikt kan worden aan minimale mobilisatiekosten.

Download