Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Over ons

Om het beleidsrelevant onderzoek in het kader van de circulaire economie in Vlaanderen te stroomlijnen, werd het CE Center - Steunpunt Circulaire Economie - in het leven geroepen.

 

Een partnerschap

Het CE Center verenigt onderzoekers van de KU Leuven, de UGent, de Universiteit Antwerpen en VITO. Zij zullen voortbouwen op de onderzoeksresultaten van het vorige steunpunt SuMMa, dat actief was van 2012 tot 2016. De OVAM en het Departement Economie Wetenschap en Innovatie (EWI) financieren samen het steunpunt.

Steunpunt partners

Beleidsonderzoek

Het steunpunt voert wetenschappelijk onderzoek uit naar hoe de overheid de circulaire economie kan monitoren, stimuleren en contextualiseren. De bedoeling is om de wetenschappelijke inzichten te vertalen in ondersteuning en aanbeveling voor het beleid, en om kennis beschikbaar te stellen voor beleidsmakers, belanghebbenden en het bredere publiek. Daarnaast bouwt het steunpunt een wetenschappelijk kennisnetwerk uit dat zich op nationaal en internationaal niveau positioneert als een kenniscentrum voor circulaire economie. 

Lange- en kortetermijnopdrachten

Het steunpunt combineert langlopend onderzoek met opdrachten op korte termijn. Zo gaan de onderzoekers aan de slag met concrete cases die dwars doorheen de verschillende onderzoeksdomeinen snijden. Bijvoorbeeld het gebruik van biogebaseerde materialen: hoe kan het beleid deze producten beïnvloeden, van grondstof en productontwikkeling tot gebruik en levenseinde.

De voorloper: Steunpunt SuMMa (2012-2015)

Als één van de drie pijlers van het toenmalige Vlaams Materialenprogramma, onderzocht het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) hoe de transitie naar Duurzaam Materialenbeheer tot stand gebracht kan worden.

SuMMa werkte aan 5+1 clusters

Ontdek hieronder de onderzoeksoutput van 4 jaar steunpunt.

1. Systeemanalyse

2. Monitoring en evaluatie

3. Socio-economische aspecten

4. Juridische aspecten

5. Multi-actor governance

Interdisciplinair werk