Steunpunt SuMMa 2012-2015

Cluster 5: multi-actor governance

Om een transitie te maken is multi-actor governance als samenwerkingsvorm tussen de verschillende maatschappelijke actoren nodig.

De ‘governance’ uitdagingen voor de transitie naar Duurzaam Materialenbeheer zijn groot. Om materiaalcycli te sluiten moeten volledige productie en consumptie patronen wijzigen. Lineaire materiaalstromen moeten omgebogen worden tot circulaire stromen. Om deze ingrijpende wijzigingen tot stand te brengen is Multi-actor governance als samenwerking tussen de verschillende maatschappelijke actoren nodig. Doelstellingen en acties moeten afgestemd worden over de grenzen heen van individuele actoren of groepen zoals overheid, designers, industrie, retailers, NGO’s, consumenten en kennisinstellingen. Deze Cluster onderzoekt hoe het vertrouwen tussen actoren dat nodig is om samenwerking te realiseren kan opgebouwd worden. Wat zijn noodzakelijke factoren om de Multi-actor samenwerking naar een succes te leiden? Hoe zou het overleg best georganiseerd worden? Deze Cluster doet niet enkel beschrijvend onderzoek, maar zal zelf als actor in het kader van actie-onderzoek deelnemen aan de Multi-actor processen.

Onderzoekslijn binnen deze cluster

  • RL9 - Multi-actor Governance
    Inge Vermeesch

Publicaties binnen deze cluster

Projecten binnen deze cluster