Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu
 

vrijdag 18 oktober 2019

In dit project bouwen we aan een instrument om de voortgang van Vlaanderen naar een circulaire economie te meten. Zulk instrument laat toe om te kijken of de transitie op koers ligt en hoe die eventu…

 

vrijdag 18 oktober 2019

Als we de impact van producten op grondstofgebruik en emissies volledig willen weergeven, moeten we ook kijken naar de mate waarin deze producten nog kunnen dienen als grondstoffen voor nieuwe produc…

 

vrijdag 18 oktober 2019

In dit project wordt levenscyclusanalyse (LCA) ingezet als middel om de milieu-impact in kaart te brengen van activiteiten in de circulaire economie, bijvoorbeeld de deeleconomie. De basisidee is dat…

 

vrijdag 18 oktober 2019

Circulaire economie is relatief nieuw – wie ermee aan de slag gaat, moet sowieso nog heel wat leren. Dit leren door het te doen, door het gebruik of door de groei in schaal is essentieel want dit kan…

 

vrijdag 18 oktober 2019

Als bedrijven of burgers activiteiten in de circulaire economie willen opstarten, brengt dit een aantal onzekerheden met zich mee, bijvoorbeeld over investeringen en verwachte winsten. Immers, het sp…

 

vrijdag 18 oktober 2019

Een business model beschrijft hoe een onderneming waarde creëert, levert en vasthoudt. Het doel in dit project is om de overheid advies te geven over welke beleidsinstrumenten de transitie naar meer …

 

vrijdag 18 oktober 2019

De transitie naar een circulaire economie heeft naast een ecologische en economische impact ook belangrijke sociale effecten. Dit project zal zich toespitsen op de impact van deze transitie op de wer…

 

vrijdag 18 oktober 2019

Doorheen de looptijd van het steunpunt is ruimte voorzien om tegemoet te komen aan bijkomende beleidsvragen die kunnen opduiken naargelang de concrete actualiteit rond circulaire economie. VITO is al…