Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu
 

dinsdag 27 oktober 2020

In dit project bouwen we aan een instrument om de voortgang van Vlaanderen naar een circulaire economie te meten. Zulk instrument laat toe om te kijken of de transitie op koers ligt en hoe die eventu…

 

dinsdag 27 oktober 2020

Als we de impact van producten op grondstofgebruik en emissies volledig willen weergeven, moeten we ook kijken naar de mate waarin deze producten nog kunnen dienen als grondstoffen voor nieuwe produc…

 

dinsdag 27 oktober 2020

In dit project wordt levenscyclusanalyse (LCA) ingezet als middel om de milieu-impact in kaart te brengen van activiteiten in de circulaire economie, bijvoorbeeld de deeleconomie. De basisidee is dat…

 

dinsdag 27 oktober 2020

Circulaire economie is relatief nieuw – wie ermee aan de slag gaat, moet sowieso nog heel wat leren. Dit leren door het te doen, door het gebruik of door de groei in schaal is essentieel want dit kan…

 

dinsdag 27 oktober 2020

Als bedrijven of burgers activiteiten in de circulaire economie willen opstarten, brengt dit een aantal onzekerheden met zich mee, bijvoorbeeld over investeringen en verwachte winsten. Immers, het sp…

 

dinsdag 27 oktober 2020

Een business model beschrijft hoe een onderneming waarde creëert, levert en vasthoudt. Het doel in dit project is om de overheid advies te geven over welke beleidsinstrumenten de transitie naar meer …

 

dinsdag 27 oktober 2020

De transitie naar een circulaire economie heeft naast een ecologische en economische impact ook belangrijke sociale effecten. Dit project zal zich toespitsen op de impact van deze transitie op de wer…

 

dinsdag 27 oktober 2020

Doorheen de looptijd van het steunpunt is ruimte voorzien om tegemoet te komen aan bijkomende beleidsvragen die kunnen opduiken naargelang de concrete actualiteit rond circulaire economie. VITO is al…