dinsdag 26 september 2023

Eind 2021 leverden we een monitor op die de voortgang van de circulaire economie in Vlaanderen weergeeft. In deze cluster gaan we op zoek naar indicatoren om de monitor verder uit te bouwen. Er ontbr…

 

dinsdag 26 september 2023

In deze cluster worden de implicaties van concrete targets voor de circulaire economie onderzocht. Verschillende scenario’s worden hiervoor doorgerekend, waarbij gebruik gemaakt wordt van de indicato…

 

dinsdag 26 september 2023

De transitie naar een circulaire economie dringt zich op omwille van dreigende grondstoffen schaarste uitgelokt door ons overwegend lineaire systeem waarbij productie gericht is op consumptie. Aangez…

 

dinsdag 26 september 2023

Een vlotte overgang naar een circulaire economie gaat gepaard met een belangrijk aantal juridische knelpunten in de vigerende wet- en regelgeving. Het gaat onder meer over belemmeringen op het vlak v…

 

dinsdag 26 september 2023

Om tot een succesvolle circulaire transitie te komen is het belangrijk om de interactie tussen gedrag en gedragswijzigingen enerzijds en beleid en beleidswijzigingen anderzijds in te schatten en indi…