Juridische knelpunten

Een vlotte overgang naar een circulaire economie gaat gepaard met een belangrijk aantal juridische knelpunten in de vigerende wet- en regelgeving. Het gaat onder meer over belemmeringen op het vlak van fiscaliteit, productwetgeving, bestrijding van ‘greenwashing’, contractenrecht, productveiligheid en -aansprakelijkheid, goederenrecht, milieurecht, aanbestedingsrecht, enz. Bijkomend wordt het beleid ook geconfronteerd met de complexe bevoegdheidsverdeling over Europees, federaal, regionaal en lokaal niveau. De van de Europese Commissie te verwachten wetgevingstrein in het kader van de Green Deal (waarin de overgang naar een circulaire economie een belangrijke plaats inneemt) zal deze uitdagingen op scherp stellen. Het juridische team van het Steunpunt Circulaire Economie zoekt naar oplossingen voor deze knelpunten. Dit team bundelt expertise van onderzoekers van de UHasselt en de KU Leuven.

CE Center co-auteurs:

 

Researcher CE Center

 

Researcher CE Center

 

Researcher CE Center

 

Researcher CE Center

 

PROMOTOR CE Center

 

PROMOTOR CE Center

 

Promotor CE Center

 

Promotor CE Center

 

Promotor CE Center