30. Model clauses for Product-as-a-Service (PaaS) contracts

Voorpagina rapportDe overgang naar een circulaire economie vereist gewijzigde bedrijfsmodellen. Dienstgerichte bedrijfsmodellen kunnen daaraan mogelijk bijdragen. Een veelbelovend model is product-alseen-dienst (PDS). Het flexibele Belgische contractenrecht laat partijen toe om hun contractuele rechtsverhoudingen zelf vorm te geven, rekening houdend met dwingendrechtelijke regels. Er zijn geen bepalingen in het Burgerlijk Wetboek of andere wetgeving die PDS-contracten specifiek regelen. Hoe de partijen met de clauslues van hun contract zelf vormgeven aan hun rechtsverhouding is daarom van groot belang.

Het belangrijkste doel van dit onderzoeksrapport is om modelclausules voor PDS op te stellen. De clausules bestrijken alle aspecten van een contractuele rechtsverhouding, zoals definities, inhoudsbepalende clausules die vormgeven aan de verbintenissen van de partijen en de beëindiging ervan. De bijlage bij het onderzoeksrapport bevat zo'n twintig pagina's met modelclausules, die ook beschikbaar zullen worden gesteld via een website van de Vlaamse overheid. Geïnteresseerden kunnen deze modelclausules vrij gebruiken om hun eigen
contracten vorm te geven.
 

DOWNLOAD EN-studie >

Download

CE Center co-auteurs:

 

Researcher CE Center

 

Promotor CE Center

 

Promotor CE Center

 

Promotor CE Center