Dorothy Gruyaert

Promotor CE Center

 

Circulaire economie is een mooie illustratie van hoe duurzame ontwikkeling steeds een holistische aanpak en een langetermijndenken vereist. In een circulaire economie wordt aandacht besteed aan de volledige cyclus van een goed/gebouw, te rekenen vanaf het ontwerp, de uitvoering en het gebruik tot aan het einde van de levensduur.

Bio

Prof.dr. Dorothy Gruyaert (°1988) is sinds september 2021 aangesteld als professor Recht en duurzaamheid aan de KU Leuven en doceert o.m. bestuursrecht aan de KU Leuven campus Kulak. Zij is zowel lid van het Leuven Centre for Public Law als van het Instituut voor goederenrecht. Haar onderzoek bevindt zich immers op de grens tussen publiekrecht en privaatrecht. Zij doceert tevens in het postgraduaat in de vastgoedkunde van het postuniversitair centrum aan de Kulak.

Van 2006 tot 2011 studeerde zij rechten aan de Kulak, KU Leuven en Stellenbosch University en studeerde af met grote onderscheiding. In 2016 behaalde zij de titel van doctor in de rechten met haar proefschrift “De exclusiviteit van het eigendomsrecht”. Van 2016 tot 2021 werkte zij als advocate in het team vastgoedrecht van het kantoor Eubelius. Zij deed veel ervaring op in zowel gerechtelijke procedures, adviesverlening en de redactie van vastgoedcontracten.

De topics van Dorothy Gruyaert