Maëlle Rixhon

Researcher CE Center

 

De toekomst zal circulair zijn en overheden hebben, als aanbestedende overheden, een sleutelrol te vervullen: mijn doel is hen te helpen om over de juridische instrumenten daartoe te beschikken."

Bio

Maëlle Rixhon is advocaat bij de balie te Brussel en in die context gepassioneerd door het adviseren van overheden die de milieu-, circulaire en sociale aspecten van hun overheidsopdrachten, concessies and publiek-private samenwerkingen willen ontwikkelen. Gezien de uitdagingen waarmee deze overheden kunnen worden geconfronteerd, besloot zij deze kwesties in een wetenschappelijk kader te onderzoeken om systematische oplossingen te vinden. In september 2022 werd ze als navorser bij de Universiteit Hasselt toegewezen aan het CE Center. Ze werkt samen met Prof. Dr. Steven Van Garsse. Sinds september 2019 is ze ook onderzoeks- en onderwijsassistent bij de Université Saint-Louis - Bruxelles en in die hoedanigheid lid van de Séminaire interdisciplinaire d'études juridiques en de Centre interdisciplinaire de recherches en droit constitutionnel et administratif.

De topics van Maëlle Rixhon