Scenario-ontwikkeling rond circulaire economie en trendopvolging

In deze cluster worden de implicaties van concrete targets voor de circulaire economie onderzocht. Verschillende scenario’s worden hiervoor doorgerekend, waarbij gebruik gemaakt wordt van de indicatoren ontwikkeld in Cluster 1 (doorontwikkeling van de CE monitor). De expertise rond prospectieve circulariteits- en duurzaamheidsanalyses wordt hiervoor ingezet en verder uitgediept. Tegelijk worden ook de ruimere maatschappelijke en economische trends die de CE-transitie zullen beïnvloeden in kaart gebracht en meegenomen in de scenario-analyse.

CE Center co-auteurs:

 

Promotor CE Center

 

Manager/Researcher CE Center

 

Manager/Researcher CE Center

 

Researcher CE Center

 

RESEARCHER CE Center

 

RESEARCHER CE Center

 

Promotor CE Center

 

Promotor CE Center

 

Promotor Steunpunt Circulaire Economie