25. Overzicht van bestaande doelstellingen voor de circulaire economie

De transitie naar de circulaire economie (CE) is een lange-termijn beleidsprioriteit in Vlaanderen. Om deze transitie te sturen zijn er doelstellingen nodig. Op dit moment zijn er nog geen doelstellingen die officieel dergelijke status in Vlaanderen hebben. Dit rapport biedt een overzicht van bestaande doelstellingen als aanzet tot het voeren van een dialoog in Vlaanderen inzake het concreet vastleggen van CE doelstellingen. Het overzicht spitst zich toe op enerzijds overkoepelende strategische doelstellingen die in gebruik of in overweging zijn op het niveau van landen en regio’s binnen Europa en anderzijds op operationele en meer thematische doelstellingen die terug te vinden zijn in Vlaamse beleidsteksten.

DOWNLOAD EN-STUDIE >

Download

CE Center co-auteurs:

 

Promotor CE Center

 

Manager/Researcher CE Center

 

Manager/Researcher CE Center

 

Researcher CE Center

 

RESEARCHER CE Center

 

RESEARCHER CE Center