Jo Dewulf

Promotor CE Center

 

Circulaire economie speelt een sleutelrol in het streven naar verantwoorde productie en consumptie, een van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die de VN tegen 2030 wil halen.

Bio

Jo Dewulf (°18/7/1969) specialiseert zich aan de Vakgroep Groene Chemie en Technologie van de Universiteit Gent in schone productie. Hij past daarbij vooral de beginselen van de thermodynamica en de levenscyclusbenadering toe op de productie van materialen.

Na zijn ingenieursopleiding (maxima cum laude, 1992) en doctoraat (maxima cum laude, 1997) aan de UGent en zijn postdoctoraal onderzoek aan de UGent en aan de Technische Universiteit Delft werd hij achtereenvolgens docent (2003), hoofddocent (2007) en hoogleraar (2012) Schone Technologie aan de UGent. Gedurende twee jaar onderbrak hij zijn universitaire loopbaan om aan het Joint Research Centre van de Europese Commissie als senior wetenschapper te werken aan duurzaamheidsbeoordeling (2013-2015, Sustainability Assessment Unit).

In 2008 bekroonde de Royal Academy of Sciences and Arts of Belgium zijn wetenschappelijke werk met de prijs Laureaat van de Academie. In zijn beginjaren spitste hij zich toe op methodologieën voor milieuanalyse en geavanceerde oxidatietechnologieën als end-of-pipe-techniek.

De afgelopen 20 jaar heeft hij zich verdiept in schone technologie, en met name in preventieve ingrepen in het productieproces. Op basis van grondige analyse van zowel het productieproces, de productiefaciliteit en het industrieel systeem zoekt hij vanuit een levenscyclusbenadering en thermodynamische principes naar kansen voor verbetering (technieken: exergie-analyse: EA; energetische levenscyclusanalyse: ELCA). Behalve methodologische verbeteringen is onder zijn impuls verandering doorgevoerd en samenwerking aangegaan in drie sectoren: fijnchemicaliën en farma, agro/bio/voeding, en primaire en secundaire grondstoffen.

Jo Dewulf werkt ook samen met onder meer EIT RawMaterials, de innovatiegemeenschap (KIC) van het Europees Instituut voor innovatie en technologie, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (EC-DG JRC) en de OVAM, en met bedrijven zoals Johnson&Johnson - Janssen Pharmaceutica, Oleon, Organic Waste Systems, Syral, Indaver, Umicore, Solvay en Arcelor. Zijn team is bovendien een partner in het Vlaams Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer in een Circulaire Economie, en voert verschillende projecten in het kader van Horizon 2020 (RePair, Glopack …) en het KIC EIT RawMaterials (SSIC, SUPRIM …).

Sinds zijn werk voor de Europese Commissie spitst hij zich verder toe op het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, m. n. efficiënt gebruik van grondstoffen, kritieke grondstoffen, geïntegreerde duurzaamheidsbeoordeling, en het gebruik van secundaire grondstoffen.

Zijn expertise in levenscyclusleer en thermodynamica voor duurzaamheidsbeoordeling in het productieproces, op bedrijfsniveau en cradle-to-gate is een waardevolle insteek om nieuwe technologieën te ontwikkelen en te beoordelen. Hij werkt mee aan de OG EIP Raw Materials en de International Roundtable Criticality. Het werk richt zich ook op landen in het Zuiden, met master- en doctoraatsprojecten in samenwerking met Cuba, Chili, Brazilië, Kenia, Vietnam …

Zijn werk geniet brede bekendheid, met meer dan 230 artikels in internationale vakbladen opgenomen in het Web of Science (Science Citation Index Explanded), met ongeveer 6000 citaties en een h-index van 42. Zie biblio.ugent.be/person/801000894982 voor een bibliografie. Hij heeft actief bijgedragen aan de organisatie van verschillende internationale conferenties en aan internationale vakbladen. Zo zetelde hij in de redactieraad van het tijdschrift RCR. In 2016 verscheen bij Wiley een tweede boek dat hij redigeerde: Sustainability Assessment of Renewables-Based Products: Methods and Case Studies.

De publicaties van Jo Dewulf

De topics van Jo Dewulf