Discourse, gedrag en sturingsstrategieën in de circulaire economie

Om tot een succesvolle circulaire transitie te komen is het belangrijk om de interactie tussen gedrag en gedragswijzigingen enerzijds en beleid en beleidswijzigingen anderzijds in te schatten en indien mogelijk te voorspellen. Daarom zijn er drie belangrijke pijlers in deze cluster. Ten eerste willen we op een systematische manier inzicht krijgen in de huidige stand van zaken over het gebruik van circulaire strategieën en de overtuigingen en visies van burgers, organisaties, en bedrijven. Ten tweede gaan we op zoek naar de onderliggende drijfveren van stakeholders om het effect van beleidsinterventies in te schatten en te voorspellen. Ten derde willen we mogelijke interventies rangschikken op basis van verschillende performantie criteria om zo tot gefundeerd beleidsadvies te komen.

CE Center co-auteurs:

 

Researcher CE Center

 

Promotor CE Center

 

Promotor CE Center

 

Promotor CE Center