Sandra Rousseau

Promotor CE Center

 

Het is nodig om mensen te stimuleren om met kleine - maar belangrijke - aanpassingen bij te dragen aan een duurzamer consumptiesysteem, en zo de wereld te veranderen van mens tot mens.

Bio

Sandra Rousseau is hoogleraar milieueconomie aan het Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen (CEDON) van de KU Leuven. Na haar doctoraat over handhaving van milieubeleid heeft ze zich toegelegd op het ontwerp, de implementatie en evaluatie van milieubeleidsinstrumenten. In haar onderzoek gebruikt ze verschillende niet-markt waarderingstechnieken zoals keuze-experimenten om de uitwerking van doeltreffende acties en beleidsopties te ondersteunen en het effect ervan op stakeholders in kaart te brengen. Meer recent werkt Sandra Rousseau ook aan de economische modellering van de circulaire economie en de selectie van beleidsmaatregelen om de overgang van een lineaire naar een circulaire economie te vergemakkelijken met een focus op het consumentenperspectief. Daarnaast gaat haar interesse ook uit naar evaluatie van onderzoeksactiveiten. Haar onderzoek is vaak interdisciplinair van aard.

De publicaties van Sandra Rousseau

De topics van Sandra Rousseau