Simon De Jaeger

Promotor CE Center

 

Het wordt steeds duidelijker dat duurzaam afvalbeheer op zich niet volstaat om de gewenste systeemverschuiving te verwezenlijken. Ik ben ervan overtuigd dat we pas een haalbaar pad kunnen uittekenen voor een echt circulaire economie als we (de dwarsverbanden tussen) de economische principes begrijpen die de beslissingen van beleidsmakers, producenten en huishoudens aansturen.

Bio

Nadat hij in 2011 zijn doctoraat behaalde met een onderzoeksproject over de impact van economische stimulansen voor afval- en materialenbeheer, vervolgde Simon De Jaeger zijn academische loopbaan als docent aan de Onderzoeksgroep Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen (CEDON) van de KU Leuven. Zijn onderzoek spitst zich toe op de evaluatie van beleidsinstrumenten, efficiëntie-analyse van recyclagestromen en locatie- en routeringsmodellen voor verwerkingsinfrastructuur van afval en materialen. Sinds 2016 staat hij aan het hoofd van CEDON.

De publicaties van Simon De Jaeger

De topics van Simon De Jaeger