Steunpunt SuMMa 2012-2015

Cluster 4: juridische aspecten

Welke regelgeving is een stimulans of een hindernis in de transitie naar een duurzaam materialenbeheer?

Wetgeving is zowel een stimulans als een hindernis in de transitie naar Duurzaam Materialenbeheer. Enerzijds kunnen beleidsmakers via wetgeving de maatschappij op pad zetten voor een duurzame transitie. Kleinschalige innoverende processen kunnen bijvoorbeeld door wetgeving de ondersteuning krijgen die nodig is om de opstap naar een kritische schaalgrootte te maken. Anderzijds zorgt wetgeving ook voor heel wat hinderpalen. Doordat de huidige wetgeving sterk versnipperd is, wordt ze ondoorzichtig. De tegenstrijdige signalen vervat in wetgeving beperken de effectiviteit van maatregelen die de overgang naar Duurzaam Materialenbeheer ondersteunen. Doordat wetgeving typisch op de feiten achterloopt vormt ze vaak ook een hinderpaal voor innoverende processen om door te breken in de maatschappij. Deze cluster onderzoekt welke wetgevende hinderpalen voor transitie aanwezig zijn. Welke wetgeving is van toepassing in de verschillende stadia van de levenscyclus van materialen? Kan een meer samenhangende wetgeving deze hinderpalen omzeilen? Waar ligt de grens tussen afval en materialen?

Onderzoekslijn binnen deze cluster

  • RL8 - Legal aspects for SMM
    Thomas de Römph, Prof. dr. Geert Van Calster, Prof. dr. Bernard Vanheusden

Publicaties binnen deze cluster

Projecten binnen deze cluster

 

 

Abstracts


Materialen – Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

de Römph T. & Brouwers S. (red.)

'Materialen – Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen', 203-231, in: B. Vanheusden, G. Vanhoorick et al. (red.) (2013), Milieurecht geannoteerd 2013, die Keure, 1-560

Er ontbrak een omvattend geannoteerd wetboek voor milieurecht in het Vlaams Gewest. Deze uitgave van ‘Blauwe Wetboeken’ van die Keure komt hieraan tegemoet door relevante decreten en wetten onder de loep te nemen. Zo ook het voor duurzaam materialenbeheer belangrijke Materialendecreet van 23 december 2011 (B.S. 28.II.2012). Er worden wetswijzigingen, samenvattingen en een overzicht van rechtspraak gegeven.