2. Exploration of the plastic recycling landscape in Flanders

Exploration of the plastic recycling landscape in Flanders

Marijke Jacobs (VITO), Ive Vanderreydt (VITO), Loïc Deweerdt (Summa), Luc Alaerts (Summa)

Juni 2018

 

Exploration of the plastic recycling landscape in Flanders Om mogelijke belemmeringen en kansen bloot te leggen en te analyseren in het recyclagelandschap van post-consumer kunststoffen in Vlaanderen, werden beschikbare databronnen samengevat en relevante sectororganisaties en bedrijven geïnterviewd. De data betreffende bedrijven betrokken in de waardeketen van kunststoffen in Vlaanderen werden gevisualiseerd in verschillende kaarten en in een interactieve tool gebaseerd op het type kunststof, product en sector. De kaart die de verschillende types polymeer weergeeft toont aan dat er heel wat bedrijven in Vlaanderen actief zijn in de waardeketen van polyolefines.

Daarenboven zijn er een aantal beleidsmatige ontwikkelingen (zoals de ban door China, acties vanuit Vlaanderen om gescheiden inzameling van kunststoffen te promoten) die een interessante opportuniteit opleveren voor meer lokale recyclage-activiteiten. Om meer inzicht te verkrijgen in het potentieel voor circulariteit in de waardeketen van dit type kunststof en toepassingen ervan, zijn daarom een aantal relevante bedrijven die met polyolefines werken geïnterviewd. Bovendien ondersteunde de zienswijze van twee betrokken sectororganisaties eveneens onze focus op post-consumer polyolefines.

De bedrijven in Vlaanderen actief in kunststof recyclage geven aan dat ze de beslissing van China om de invoer van bepaalde types kunststofafval te verbieden met ingang van 2018 in het algemeen positief opvatten omdat dit opportuniteiten kan creëren voor meer activiteiten en investeringen in Europa en Vlaanderen. Echter, omdat dit tijdelijk resulteert in een overaanbod op onze markt, leidt dit ook tot een (tijdelijke) reductie in prijzen. Verder ondervinden de betrokken bedrijven vaak moeilijkheden om hun gerecycleerde producten te vermarkten omdat er op dit moment slechts een beperkt aantal toepassingen is voor gerecycleerde kunststof. Daarom zouden regelgeving om het gebruik van gerecycleerde kunststof of overheidssubsidies welkom zijn om de onzekerheden te overwinnen die mogelijke investeringen kunnen beperken.

Deze studie was enkel een verkenning van het recyclagelandschap van kunststoffen in Vlaanderen om eerste inzichten te verwerven over de circulariteit van bepaalde types kunststoffen. Om een meer volledig overzicht te verkrijgen zouden bijkomende interviews met meer bedrijven en exacte hoeveelheden van afvalstromen nuttig zijn.

Plastics Recycling in Flanders

Download

CE Center co-auteurs:

 

Manager/Researcher CE Center

 

Promotor Steunpunt Circulaire Economie

 

(*Voormalig) Researcher Steunpunt Circulaire Economie