19. Circular economy indicators for buildings and housing

In dit rapport wordt een circulaire economy monitor voor het behoeftesysteem gebouwen en huisvesting voorgesteld, als onderdeel van de CE monitor ontwikkeld binnen het Steunpunt Circulaire Economie. Zoals toegelicht in het rapport werden de indicatoren van deze monitor gekozen om de circulaire economie voor te stellen met inbegrip van economische, milieu- en maatschappelijke aspecten.

De indicatoren tonen dat een afzonderlijk gebouw of huis op het eerste zicht circulair zou kunnen lijken. De recyclagegraden van de meerderheid van de bouwmaterialen zijn bijvoorbeeld hoog, de gemiddelde leeftijd van gebouwen stijgt en de efficiëntie van verwarming van residentiële woningen neemt toe. In zijn geheelheid is het systeem echter nog niet circulair. In Vlaanderen breidt de bebouwde oppervlakte zich nog steeds uit ten koste van natuurlijk land en habitats van dieren in het wild. De hoeveelheid nieuwe grondstoffen die wordt ontgonnen neemt sterker toe dan dat secundaire grondstoffen kunnen aangeleverd worden vanuit recyclage. Downcycling, het verlies van kwaliteit van materialen tijdens recyclage, komt vaak voor. Verder is er een groot gebrek aan gegevens over niet-residentiële gebouwen, samenstellingen van bouwmaterialen, processen aan het einde van de levensduur en over de maatschappelijke impact van gebouwen en huisvesting.

Dit rapport toont dat de data nodig voor een CE monitor wijd verspreid zijn, wijst wegen aan om de kwaliteit van data voor indicatoren te verbeteren, en geeft aanwijzingen voor waar er data nodig zijn om meer inzichtelijk te kunnen monitoren. Collaboratieve interactie met stakeholders was cruciaal om deze monitor samen te stellen, en het is essentieel om de voorgestelde set van indicatoren verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Download

CE Center co-auteurs:

 

Promotor CE Center

 

Manager/Researcher CE Center