8. Biomass Flows in the Flemish Economy

Biomass Flows in the Flemish Economy

Ive Vandereydt, Koen Breemersch (VITO), Kranti Navare (VITO)

May 2019

Biomass Flows in the Flemish EconomyDeze korte termijn opdracht tracht ons begrip omtrent de databeschikbaarheid van biomassa stromen in de Vlaamse economie te verbeteren en ontwikkelt een methodologie die de biomassa stromen tussen de verschillende industrieën schat. Hoewel er reeds verschillende metingen hebben plaatsgevonden door gebruik te maken van bottom-up data, worden er vaak verschillende assumpties en databronnen gebruikt. Dit bemoeilijkt de reconciliatie van de bottom-up studies om zo een geïntegreerd overzicht van de totale biomassa stroom in de Vlaamse economie te bekomen. Deze studie benadert de biomassa stromen van een top-down benadering waarbij reeds een een macro-beeld van de biomassa stromen uit officiële databronnen wordt gebruikt. Deze data wordt gecombineerd met de 2010 Vlaamse aanbodsen gebruikstabellen die tonen hoe elke Vlaamse industrie/industriële sector verschillende producten gebruikt en aanbiedt en de geassocieerde monetaire stromen in kaart brengt. Op basis van deze data wordt de biomassa stroom van ontginning tot finale bestemming getraceerd. In een daaropvolgende stap wordt de correctheid van de geschatte stromen nagegaan door een bottom-up analyse uit te voeren voor de biomassa stromen in de de papieren pulpindustrie en eveneens door een uitgebreide analyse te maken van de houtafvalstromen in Vlaanderen.

Hoewel de top-down benadering geschikt is om de belangrijkste economische leveranciers en afnemers in kaart te brengen in monetaire termen, toont de analyse aan dat de top-down benadering aanzienlijke verschillen vertoonde ten opzichte van de bottom-up analyse. Dit is het gevolg van de assumptie in de top-down analyse alwaar geldstromen naar biomassa stromen worden geconverteerd volgens factor die per industrie vaststaat. Aangezien bij biomassa stromen een stroom een aanzienlijke massa kan hebben, maar een lage monetaire waarde veroorzaken deze conversiefactoren schattingsfouten die verder propageren in de waardeketen. De beste benadering om tot inzichten te komen omtrent biomassa stromen in een economie betreft nog steeds de reconciliatie van de massastromen via een bottom-up benadering. De macroeconomische stromen van de gebruiks- en aanbodstabellen kan gebruikt worden om een beter inzicht te krijgen in de industrieën die goederen/diensten leveren of afnemen van de industrie om zo een indicatie te bekomen van de relevante economische spelers.

Hoewel er een duidelijke nood is om de biomassastromen in de Vlaamse economie te kennen om zo diens potentieel te maximaliseren en onnodige afvalstromen te verminderen, geven de resultaten van dit onderzoek aan dat de combinatie van huidige databronnen niet succesvol is om inzichten te verwerven in de biomassastromen die op macro-niveau plaats vinden. De ontwikkeling van een fysieke input-output tabel kan mogelijk de nodige inzichten wel verschaffen, maar is tevens een veeleisende oefening.

Download

CE Center co-auteurs:

 

Promotor Steunpunt Circulaire Economie