24. Socio-economic effects of the circular economy

Voor deze studie werd een bestaand macro-economisch model voor België verfijnd met het oog op het gebruik ervan ter ondersteuning van de beleidsvorming inzake de circulaire economie. De inzichten die het model biedt werden geïllustreerd door de doorrekening van drie maatregelen. Samengevat stellen we dat: i) een verplichte verhoging van het aandeel van secondaire materialen als inputmateriaal kan een vermindering van de productie van de maakindustrie tot gevolg hebben, ii) het faciliteren van hoogwaardige recyclage kan de economische activiteit doen toenemen, en iii) het begrenzen van de uitvoer van afval naar niet-EU landen zou een eerder beperkt macro-economisch effect hebben.

Download

CE Center co-auteurs:

 

Researcher CE Center

 

Researcher CE Center

 

Researcher CE Center