Emma Pals

Researcher CE Center

 

Circulariteit is niet simpel. Een brede mentaliteitsverandering en nieuwe businessmodellen zullen onontbeerlijk zijn in deze transitie. Maar het is een must voor lange termijn competitiviteit en waardecreatie.

Bio

Emma Pals werkt sinds 2018 samen met bedrijven en overheden rond hun meest urgente strategische vraagstukken. Eerst in de rol van strategie consultant waar ze zich voornamelijk richtte op strategische transformaties rond bredere duurzaamheidstopics (CO2-neutraliteit, supply chain responsibility, afval-& complexiteitsreductie, circulariteit...). Sinds 2022 maakt ze deel uit van VITO’s Circulaire Economie team. Hier slaat ze de brug tussen kwantitatieve (life cycle costing, macro-economische modellering...) en kwalitatieve analyse (opportuniteitsidentificatie, implementatie & validatie van circulaire strategieën & businessmodellen...) van de circulaire economie op bedrijfs-, waardeketen-en systemisch niveau.

De publicaties van Emma Pals

De topics van Emma Pals