Ontwikkeling van indicatoren voor de circulaire economie vanaf het gebruik van materialen

Samenvatting

MSc Gustavo Longaray Moraga

De consumptie van materialen in onze samenleving neemt met een verbazingwekkende snelheid toe. Tegen 2050 zouden drie planeten nodig zijn om onze huidige levensstijl te kunnen behouden. Efficiënt gebruik van hulpbronnen zal van vitaal belang zijn om de temperatuurdoelstellingen van de Klimaatovereenkomst van Parijs te behalen.

Circulaire economie kan een belangrijke invloed hebben op het beheer van hulpbronnen en het kan een verantwoord en cyclisch gebruik van hulpbronnen bevorderen. De afgelopen jaren is een circulaire economie onderschreven als beleid om de belasting van het milieu te minimaliseren en de economie te stimuleren. Het recente nieuwe actieplan voor de circulaire economie is bedoeld om koolstofneutraliteit en meer efficiëntie in het beheer van hulpbronnen en materialen in de Europese Unie te bereiken. De toeleveringsketen van materialen kan veel baat hebben bij deze strategieën om materialen en producten terug te winnen. Ondanks de voordelen van het in de kringloophouden van materialen, zullen er altijd milieubelastingen en cumulatief gebruik van hulpbronnen zijn die samenhangen met een gekozen strategie voor een circulaireeconomie.

Om het beleid de juiste richting in te kunnen sturen, zijn dus indicatoren nodig die de duurzaamheid van systemen in kaart brengen. In het kader van het Steunpunt Circulaire Economie, gepromoot door de Vlaamse Overheid, had ditdoctoraatsproefschrift tot doel de circulaire indicatoren van materialen intoeleveringsketens te ontwikkelen.

Policy brief

Download