Gustavo Moraga

(*Voormalig) Researcher Steunpunt Circulaire Economie

 

Circulaire economie is onmiskenbaar een manier om tot duurzame ontwikkeling te komen.

Bio

Gustavo Moraga is promovendus en onderzoeker aan de Vakgroep Groene Chemie en Technologie van UGent (2017-2021). Zijn doctoraal onderzoek behelst de ontwikkeling van indicatoren om productcirculariteit te beoordelen. Gustavo heeft ervaring in kwantitatieve duurzaamheidsbeoordeling van schone productie vanuit levenscyclusperspectief. Hij behaalde een Bachelor in de Architectuur (grootste onderscheiding) aan Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Brazilië). Voor hij zijn masterstudie aanvatte, werkte Gustavo ruim vijf jaar in consultancy op het gebied van duurzame gebouwen: met behulp van thermo-energetische computermodellen hielp hij het operationele energiegebruik te optimaliseren (o.a. airconditioning, verlichting en elektrische apparatuur). In zijn masterscriptie evalueerde hij de milieueffecten van een sociale woning in Brazilië, met behulp van levenscyclusanalyse en thermo-energetische computermodellen. De scriptie was een van de eerste onderzoeken in Brazilië naar regio-specifieke data met betrekking tot de milieu-impact van woningen en bouwmaterialen, en had mede tot doel bij te dragen tot beleidsontwikkeling in het kader van het programma “Minha Casa, Minha Vida,” het grootste programma voor sociale huisvesting in Brazilië. Na zijn masterstudie bleef Gustavo een jaar als onderzoeker verbonden aan dezelfde universiteit. Samen met een Latijns-Amerikaans consortium ontwikkelde hij er lokale data voor Ecoinvent, een algemeen erkende LCA-databank.

De publicaties van Gustavo Moraga