Steven De Meester

(*Voormalig) Promotor Steunpunt Circulaire Economie

 

De circulaire economie komt de planeet ten goede én schept economische kansen (voor Europa). Daar kun je toch niet tegen zijn?

Bio

Prof. dr. ir. Steven De Meester is sinds 2016 hoofddocent aan de Vakgroep Groene Chemie en Technologie (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) aan de Universiteit Gent. Na zijn opleiding bio-ingenieurswetenschappen ging hij bij de onderzoeksgroep EnVOC aan de slag. Hij werkte er als duurzaamheidsadviseur aan de haalbaarheidsstudie voor FISCH samen met essenscia (Vlaanderen), en aan het EFRO-project eco2chem.

Tijdens zijn onderzoek binnen het FP7-project PROSUITE (Prospective Sustainability Assessment of Technologies) behaalde hij zijn doctoraat. Hij was ook actief als projectmanager bij OWS NV en bij Capture, een interdisciplinair onderzoeksinitiatief waarin wetenschappers samen met de sector op zoek gaan naar innovatie en valorisatie in de recuperatie van grondstoffen. Hij doceert onder meer over afvalverwerking, chemische technologie, thermische operaties, milieubeheersystemen en milieu-impactanalyse.

Vanuit zijn achtergrond in chemische technologie en duurzaamheidsbeoordeling voert hij onderzoek naar duurzaam ontwerp van chemische productieketens, en met name de zuivering van componenten uit complexe stromen zoals afvalplastics. Daarbij wordt de complexe grondstoffenstroom geanalyseerd, waarna een geschikte zuiveringsketen wordt ontwikkeld. Die wordt opgeschaald en geoptimaliseerd voor de best haalbare economische en milieuprestaties.

De publicaties van Steven De Meester