De transitie meten

In dit project bouwen we aan een instrument om de voortgang van Vlaanderen naar een circulaire economie te meten. Zulk instrument laat toe om te kijken of de transitie op koers ligt en hoe die eventueel bijgestuurd kan worden. We kunnen zo de inspanningen van overheden en andere actoren volgen en nagaan of we finaal de gewenste effecten bereiken op vlak van economie, milieu en maatschappij.

Onderzoeker: Luc Alaerts
Promotor: Karel Van Acker