Financierings- en verdienmodellen

Een business model beschrijft hoe een onderneming waarde creëert, levert en vasthoudt. Het doel in dit project is om de overheid advies te geven over welke beleidsinstrumenten de transitie naar meer circulaire business modellen kunnen aandrijven. Hiervoor evalueren we wat de overgang naar een circulaire economie kan versnellen of tegenhouden, en identificeren we de modellen, sectoren en niches met de hoogste potentiële waardecreatie in de transitie naar een circulaire economie.