Bart Lahcen

Researcher CE Center

 

De circulaire economie heeft een enorm potentieel om een positieve systemische verandering teweeg te brengen voor een aantal van de urgentste problemen op vlak van milieu en economie op zowel het lokale als globale niveau

Bio

Bart Lahcen werkt als R&D onderzoeken bij VITO en heeft een achtergrond als econoom en stedenbouwkundige. In januari 2023 heeft Bart zijn doctoraat (gefinancierd door VITO) verdedigd aan de KU Leuven. Zijn thesis had tot doel het ontwikkelen van kwantitatieve optimalisatiemodellen door het integreren van markten, materiaalstromen, en milieu-indicatoren voor het evalueren van macro-economische en milieueffecten van economische beleidsmaatregelen gebaseerd op circulaire strategieën (bv. rethink, reduce, reuse, repair, en recycle). Voor zijn doctoraat was Bart werkzaam bij de Ellen MacArthur Foundation als editor voor Systemic Initiatives, gespecialiseerd in het ontwikkelen van strategische communicatie voor plastic, textiel, en voedselketens. Daarvoor heeft Bart gewerkt en stage gelopen bij het Habitat III en WUF 9 Secretariaat (UN-Habitat) van de Verenigde Naties, gericht op duurzaam stadsontwikkelingsbeleid.

 

De topics van Bart Lahcen