Johan Eyckmans

Promotor CE Center

 

Voor mij is een meer circulaire economie cruciaal om verdere schade aan het milieu te beperken, zowel lokaal (lucht, water,…) als op wereldschaal (klimaatverandering).

Bio

Johan Eyckmans studeerde economie aan de Universiteit van Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven. In 1997 rondde hij aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven zijn doctoraat af over de drijfveren van landen om internationale milieuovereenkomsten te sluiten. Sinds januari 20014 is hij als hoogleraar milieueconomie verbonden aan de KU Leuven, campus Brussel. Hij doet onderzoek naar de economische aspecten van klimaatverandering en afval- en materialenbeleid, de circulaire economie, geïntegreerde beoordelingsmodellen en evaluatie van milieubeleid. In internationale vakbladen en wetenschappelijke publicaties verschijnen geregeld bijdragen van zijn hand over afval, recyclage, het beheer van niet-hernieuwbare grondstoffen en economische simulatiemodellen voor de circulaire economie. Hij heeft (als partner en coördinator) meegewerkt aan verschillende onderzoeksconsortia over de circulaire economie, waaronder het Vlaams Steunpunt Circulaire Economie.

De publicaties van Johan Eyckmans

De topics van Johan Eyckmans