Kris Bachus

Promotor CE Center

 

Na 20 jaar afvalonderzoek mag dat jargon naar de prullenmand: tijd voor de circulaire economie!

Bio

Kris Bachus is master in toegepaste economie en in de arbeidswetenschappen, milieukundige en doctor in de sociale wetenschappen.

Hij is onderzoeksleider klimaat en duurzame ontwikkeling aan het HIVA sinds 2002. Onderzoek over afval en materialen loopt als een rode draad doorheen zijn carrière, gaande van hergebruik, gemeentelijk afvalbeleid, evaluatie van milieu- en afvalbeleid, economische milieubeleidsinstrumenten voor de circulaire economie, delfstoffenbeleid en werkgelegenheid in de circulaire economie.

Daarnaast heeft Kris ook een sterk curriculum opgebouwd in een breed palet van andere onderzoeksthema’s, zoals economische beleidsinstrumenten (belastingen, subsidies, verhandelbare emissierechten), financiering van duurzaamheidstransities, milieubeleidsevaluatie, governance voor duurzame ontwikkeling, klimaatbeleid en klimaatfinanciering. Ten slotte heeft hij ook ervaring in onderzoek over Chinees milieubeleid, lokale transities en klimaatneutraliteit en adaptatiebeleid.

De publicaties van Kris Bachus

De topics van Kris Bachus