Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu
 

donderdag 20 februari 2020

Modelling job creation in the circular economy in Flanders Gwen Willeghems (Summa), Kris Bachus (Summa) May 2019 Dit onderzoeksrapport, gekaderd binnen het Steunpunt Circulaire Economie, is …

 

donderdag 20 februari 2020

Biomass Flows in the Flemish Economy Ive Vandereydt, Koen Breemersch (VITO), Kranti Navare (VITO) May 2019 Deze korte termijn opdracht tracht ons begrip omtrent de databeschikbaarheid van bi…

 

donderdag 20 februari 2020

Dit rapport zet de details uiteen van het onderzoek van onderzoekers van het Steunpunt Circulaire Economie. Het rapport bevat de resultaten van een consumentenonderzoek met meer dan 2000 respondenten…

 

donderdag 20 februari 2020

Abstract The increasing focus on circular economy at the level of governments and policy requires the development of appropriate indicators to effectively monitor the progress towards the circ…

 

donderdag 20 februari 2020

Abstract Circular Economy (CE) is a growing topic, especially in the European Union, that promotes the responsible and cyclical use of resources possibly contributing to sustainable developmen…

 

donderdag 20 februari 2020

Impact of Bio-Based Plastics on Current Recycling of Plastics Luc Alaerts, Michael Augustinus, Karel Van Acker Mei 2018   Biogebaseerde kunststoffen komen alsmaar meer voor in diverse con…

 

donderdag 20 februari 2020

Using material flow analysis and life cycle assessment in decision support: A case study on WEEE valorization in Belgium Steven De Meester, Pieter Nachtergaele, Sam Debaveye, Peter Vos, Jo Dewulf …

Conferences

In de pers

Publicaties van het vorige steunpunt (2012-2017)

Cluster 1: Systeemanalyse

Deze Cluster draagt bij tot het verduidelijken van de onderliggende maatschappelijke en politieke mechanismen die het transitieproces aansturen.

Projecten binnen deze cluster

Cluster 2: monitoring en evaluatie

Een startpunt om goed beleid te voeren is informatie. Deze cluster draagt zowel op macro als op micro niveau bij tot de kennisopbouw over duurzaaam materialenbeheer.

Projecten binnen deze cluster

Cluster 3: socio-economische aspecten

In deze Cluster wordt de milieukundige analyse uitgebreid met economische aspecten.

Projecten binnen deze cluster

Cluster 4: juridische aspecten

Welke regelgeving is een stimulans of een hindernis in de transitie naar een duurzaam materialenbeheer?

Projecten binnen deze cluster

Cluster 5: multi-actor governance

Om een transitie te maken is multi-actor governance als samenwerkingsvorm tussen de verschillende maatschappelijke actoren nodig.

Projecten binnen deze cluster

Interdisciplinair werk

Publicaties over de grenzen van vakgebieden heen.

Blogs en nieuwsbrieven

Doctoraatsverdedigingen